Deelnemen

Deelname aan het NKC is mogelijk als de rijder in bezit is van een geldig KNWU start- of wedstrijdlicentie en een geldig KNWU stuurbordnummer.

Bij het NKC worden de rijders ingeschreven door de club. De clubvertegenwoordiger schrijft de rijders tussen 28 februari en 20 maart in via www.bmxnederland.nl. De inschrijfkosten bedragen € 6,50 per deelnemer per klasse. Aanvullend wordt er per club nog € 7,50 in rekening gebracht. Het inschrijfgeld dient voor de sluiting van de inschrijving betaald te zijn aan de organiserende club FCV Wycross.

Een tentplek reserveren kan via deze site. Een tentplek van 3 x 3 meter kost € 25. Heb je een tent van 3 x 4 of 6 x 3 meter dan reserveer je dus 2 tentplaatsen.

Publiek betaalt een entree prijs van € 6 per persoon. Publiek tot en met 12 jaar hebben gratis entree.

Tijdens de wedstrijd wordt er gereden in de volgende klassen:

 • 24 inch klassen:
  • Cruiser Men 13-16 jaar, 17-34 jaar, 35-44 jaar, 45+
  • Cruiser Women: 13+
  • De minimumdeelname per klasse is bepaald op 9 rijders.
  • Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of ingedeeld in een door de CBMX nader te bepalen combinatie.
  • Cruiser Women 13+ is de laagste leeftijd voor Cruiser Women en niet toegankelijk voor jongere nationale licentie leeftijden.
  • Cruiser Men 13-16 is de laagste leeftijdsklasse voor Cruiser Men en niet toegankelijk voor jongere nationale licentie leeftijden.
 • 20 inch klassen:
  • Boys 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Sportklasse 17-24*
  • Amateur Challenge 17-24, Sportklasse 25+
  • Girls: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Women 17 -24, en 25+
  • Women junior, Men Junior, Women U23, Men U23, Women Elite, Men Elite.
  • De minimumdeelname per klasse is bepaald op 9 rijders.
  • Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of ingedeeld in een door de CBMX nader te bepalen combinatie.
  • Bij onvoldoende deelname van de Women/Men Junior, Women/Men U23 en Women/Men Elite kunnen deze rijders worden gecombineerd met de Challenge klassen: Amateur Challenge Men 17-24 of Women 17-24.

*Rijders van 17-24 jaar met enkel een Startlicentie worden ingedeeld bij de Sportklasse 17-24.

Worden klassen samengevoegd dan worden de oorspronkelijke klassen niet afzonderlijk geklasseerd.

Zoals bij alle nationale wedstrijden is het dragen van de clubkleding verplicht. Tijdens het NKC wordt hierbij geen uitzondering gemaakt voor de 17+ rijders. Dus elke rijder draagt tijdens het NKC het clubshirt.