Deelnemen?

KWALIFICATIE
Voor het Nationale Kampioenschap 2021 zijn er geen kwalificatie-eisen van kracht. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden die genoemd zijn onder DEELNAME op bladzijde is kan zich inschrijven voor het Nationale Kampioenschap 2021.

AANMELDING VIA VOORINSCHRIJVING
Aanmelden voor de wedstrijd kan alleen via Mijn KNWU.nl.
Deelname is mogelijk voor alle rijders, die vóór 30 april 23.59 uur een Nationale licentie hebben aangevraagd en vóór 31 mei 23.59 uur een  stuurbordnummer hebben aangevraagd. Rijders, die hieraan niet voldoen worden uit de deelnemerslijst geschrapt.na sluiting van de aanmeldtermijn.
Na de deadline worden geen aanmeldingen meer geaccepteerd. Sluiting voorinschrijving via mijnKNWU is 10 juni 23.59 uur.

DEELNAME
Uitsluitend individuele Nationale Licentiehouders kunnen deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen
in de categorie waarvoor het Kampioenschap wordt georganiseerd en die:
• de Nederlandse nationaliteit bezitten.
• in het bezit zijn van een geldig door de KNWU uitgegeven Nationale Licentie of, bij bezit van een geldig
door een buitenlandse federatie uitgegeven Nationale Licentie en persoonlijk lid zijn van de KNWU.
• In het bezit te zijn van een tijdig aangevraagd Nederlands stuurbordnummer.
• De Sporttechnische Staf van de KNWU kan rijders toevoegen aan de 15, 16, Junioren en Elite klassen.

De volgende klassen* worden verreden:
• Cruisers 13-16; 17-24; 25-34, 35-44; 45+;
• Cruiser Women 13-16; 17+
• Boys 8; 9; 10; 11; 12; 13;14;15; 16
• Girls 8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16
• Vrouwen 17+
• Amateur Challenge 17-24, Sportklasse 25+
• Women Junior
• Men Junior
• Women Elite
• Men Elite
De Men Junior en Men Elite maken gebruik van de pro-sectie.
Klasse Boys/Girls 5, 6 en 7 jaar en Sportklasse 17-24 Nationale Licentiehouders rijden niet voor een Nationale Titel maar een dagwedstrijd.

Met ingang van 1 januari 2012 is het dragen van de verplichte clubkleding aangescherpt, hetgeen ook van toepassing is voor BMX (zie ook artikel N 1.3.080.01). Het dragen van officieel geregistreerde club- of teamkleding geldt ook voor het NK, zowel voor de Time trial als voor de wedstrijd. Het Nationaal Team, het Nationale Talenten Team en de door de KNWU erkende Regionale Talenten Teams zullen de officieel erkende teamkleding dragen. M.i.v. 1.1.2017 is het niet meer toegestaan om te rijden met een kampioensmouw. Het Nationale shirt is niet toegestaan.

Het rijden met een pedaalclicksysteem of daarmede gelijk gestelde systemen is bij wedstrijden in Nederlanduitsluitend toegestaan voor ALLE BMX’ers die in het kalenderjaar 13 jaar zijn of worden en voor alle oudere BMX’ers.

TRANSPONDERS
Met ingang van het seizoen 2016 zijn alle rijders tijdens het NK verplicht te rijden met een transponder.

Met ingang van 2021 wordt gereden met nieuwe transponders.
Hiervoor zijn omruildagen georganiseerd. Uitsluitend op deze dagen is/was het mogelijk om de oude transponder in te wisselen voor een nieuwe transponder. Hierna is inwisselen niet meer mogelijk. Bij de NK is omwisselen niet mogelijk. Bij het niet bezitten van een transponder bij de TC, dient men en
transponder te huren. Huur € 10,– borg € 50,–. Meer informatie hierover zie Reglement Nationaal Kampioenschap. 
Rijders, die een transpondernummer van 2020 of ouder hebben geregistreerd, moeten alsnog een transponder huren of kopen, onder bovenstaande voorwaarden.

Transpondernummers zullen na publicatie van de startlijst niet meer in het computerprogramma worden aangepast. Rijders zijn zelf verantwoordelijk, dat het juiste transpondernummer bekend is bij de Jury, voordat de startlijsten worden opgemaakt.Het starten met een oud transpondernummer kan leiden tot sancties, zoals hieronder beschreven. Een rijder, die zowel bij de 20 inch als bij de 24 inch (Cruiser) deelneemt, dient voor elke klasse een aparte transponder te hebben.
De transponder is verplicht op de fiets, zowel tijdens de zaterdag en de zondag trainingen als tijdens de wedstrijd.

De transponder dient tijdig (woensdag vóór de wedstrijd voor 23.59 uur) voor het NK geregistreerd te zijn op https://mijn.knwu.nl/login.

Bij de aanmelding zal(zullen) op de kassabon het/de transpondernummer(s) worden afgedrukt. Het is de verantwoordelijkheid van de rijder dit te controleren en te controleren of de juiste transponder op de juiste fiets is gemonteerd. Tevens is het de plicht van de rijder om de batterijstatus van de transponder te controleren.

Meer informatie over het nationaal kampioenschap is te vinden in het reglement op de KNWU Website.