Deelnemen?

Deelname

Uitsluitend individuele Nationale Licentiehouders kunnen deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen in de categorie waarvoor het Kampioenschap wordt georganiseerd en die:

 • de Nederlandse nationaliteit bezitten en op grond van de selectiecriteria startgerechtigd zijn.
 • in het bezit zijn van een geldig door de KNWU uitgegeven Nationale Licentie of, bij bezit van een geldig door een buitenlandse federatie uitgegeven Nationale Licentie en persoonlijk lid zijn van de KNWU.
 • In het bezit te zijn van een tijdig aangevraagd Nederlands stuurbordnummer.
 • Gekwalificeerd zijn voor deelname aan het NK.
 • De Sporttechnische Staf van de KNWU kan rijders toevoegen aan de 15, 16, Junioren, U23 en Elite klassen.

De volgende klassen* worden verreden:

 • Cruisers 13-16; 17-34, 35-44; 45+;
 • Cruiser Women 13+
 • Boys 8; 9; 10; 11; 12; 13;14;15; 16
 • Girls 8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16
 • Vrouwen Sportklasse 17-24, 25+
 • Amateur Challenge 17-24, Sportklasse 25+
 • Women Junior
 • Men Junior
 • Women U23
 • Men U23
 • Women Elite
 • Men Elite

*De klassen die worden gereden zijn conform de klassen die tijdens de 1e TC wedstrijd in 2022 worden

verreden in Erp, met uitzondering van een gecombineerde Championship klasse.

De Men Junior, U23 en Men Elite maken gebruik van de pro-sectie.

Dispensatie rijders rijden tijdens het NK in hun Nationale Licentieleeftijd klasse.

Het dragen van officieel geregistreerde club- of teamkleding geldt ook voor het NK, (zie ook artikel N 1.3.080.01).  Het Nationaal Team, het Nationale Talenten Team en de door de KNWU erkende Regionale Talenten Teams zullen de officieel erkende teamkleding dragen.

Het niet toegestaan om te rijden met een kampioensmouw. Het Nationale shirt is niet toegestaan.

Kwalificatie

De kwalificatie -eisen voor deelname aan Nationaal Kampioenschap 2022 zijn vastgelegd in het document “KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2022”.

Aanmelding via voorinschrijving

Aanmelden voor de wedstrijd kan alleen via “Mijn KNWU”.

Deelname is mogelijk voor alle rijders, die vóór 1 mei 2022 om 23.59 uur in het bezit zijn van een Nationale licentie en bordnummer en zich hebben gekwalificeerd volgens de kwalificatie-eisen 2022.  Rijders, die hieraan niet voldoen worden uit de deelnemerslijst geschrapt. Na de deadline worden geen aanmeldingen meer geaccepteerd. Inschrijfkosten € 5,00 per deelnemer per klasse.