Deelnemen?

Uitsluitend individuele licentiehouders kunnen deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen in de categorie waarvoor het Kampioenschap wordt georganiseerd en die:
• de Nederlandse nationaliteit bezitten.
• in het bezit zijn van een geldig door de KNWU uitgegeven licentie of, bij bezit van een geldig door een
buitenlandse federatie uitgegeven licentie en persoonlijk lid zijn van de KNWU.
• Deelnemen aan het Oegema Logistics NK BMX is uitsluitend mogelijk wanneer je voor 1 juni 2020 een
licentie en stuurbordnummer hebt aangevraagd.

De volgende klassen worden verreden:
• Cruisers 13-16; 17-24; 25-34, 35-44; 45+;
• Cruiser Women 13-16; 17+
• Boys 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14;15; 16
• Girls 7/8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16
• Vrouwen 17+
• Amateur Challenge 17-24, Sportklasse 25+
• Women Junior
• Men Junior
• Women Elite
• Men Elite
De Men Junior en Men Elite maken gebruik van de pro-sectie en de 8-meter startheuvel. Ook de Women Junior
en Elite maken gebruik van de 8-meter startheuvel.
De overige klassen maken gebruik van de 5-meter startheuvel.

Klasse Boys/Girls 5-6 jaar en Sportklasse 17-24 licentiehouders rijden niet voor een Nationale Titel maar voor een dagwedstrijd (De Pro Legends Cup).

Dispensatie rijders rijden tijdens het NK in hun licentieleeftijd klasse. Met ingang van 1 januari 2012 is het dragen van de verplichte clubkleding aangescherpt, hetgeen ook van toepassing is voor BMX (zie ook artikel N 1.3.080.01). Het dragen van officieel geregistreerde club- of teamkleding geldt ook voor het NK, zowel voor Het Nationaal Team, het Nationale Talenten Team en de door de KNWU erkende Regionale Talenten Teams zullen de officieel erkende teamkleding dragen. M.i.v. 1.1.2017 is het niet meer toegestaan om te rijden met een kampioensmouw. Het Nationale shirt is ook niet toegestaan.

Het rijden met een pedaalclicksysteem of daarmede gelijk gestelde systemen is bij wedstrijden in Nederland uitsluitend toegestaan voor ALLE BMX’ers die in het kalenderjaar 13 jaar zijn of worden en voor alle oudere BMX’ers.

KWALIFICATIE

Voor deelname aan Nationaal Kampioenschap 2020 gelden geen kwalificatie eisen.

AANMELDING VIA VOORINSCHRIJVING

Aanmelding voor de wedstrijd zal via MIJN KNWU plaatsvinden. De inschrijving staat open van maandag 7 september 12.00u t/m zondag 27 september 23.59u. Door inschrijving neem je een deelnemerspakket af á €20,- met daarin de deelname aan het NK, toegang voor 1 begeleider, mondkapjes voor de renner en begeleider, parkeerticket voor één auto en een goodie-bag. Bij deze inschrijving moet je ook de gegevens van je begeleider en het kenteken van de auto, waar je mee komt, doorgeven. Zonder betaling zal er geen aanmelding in de wedstrijd plaatsvinden.

TRANSPONDERS

Tijdens het Oegema Logistics NK BMX wordt er niet met transponders gereden. De uitslag wordt bepaald door de fotofinish.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP TIME TRIAL

• Tijdens het Oegema Logistics Nationaal Kampioenschap BMX zal er geen Nationaal Kampioenschap Time Trial worden verreden.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP

• Miv het seizoen 2020 zal er verreden worden op basis van een scrambled indeling.
• Categorieën met minder dan 5 ingeschreven rijders worden in de eerstvolgende hogere leeftijdscategorie ingedeeld. Met uitzondering van Junior/Elite, indien samengevoegd, worden de samengevoegde klassen niet gesplitst voor uitreiking van de prijzen en/of huldiging van de kampioenen.
• Cruiser- categorieën met minder dan 5 ingeschreven rijders worden in de eerstvolgende leeftijdscategorie ingedeeld. De Cruiser categorieën vanaf 25 jaar en ouder zullen gecombineerd worden met de eerst jongere categorie. Volgens Titel 6 artikelen 6.1.012 en N 6.1.012.01.
• De indeling voor de 1e manche voor het Nationaal Kampioenschap vindt plaats op basis van de beschikbare NK kwalificatie ranglijst van 4 juni 2020. Bij gecombineerde klassen zal als eerste de hoogste leeftijd gerankt worden en daarna de lagere leeftijd, met uitzondering van de Sportklasse, hier zal als eerste de jongere klasse gerankt worden en daarna de oudere klasse. Dit geldt ook voor de Cruiserklassen.
• Indien de Junioren en Elite aparte klassen vormen is de 1e moto indeling als volgt:
   o Junior klasse: De volgorde wordt gehanteerd: eerst Internationale Junioren, op basis van UCI punten, daarna Junioren zonder UCI punten random.
   o Elite klasse: De volgorde wordt gehanteerd: Internationale Elite op basis van UCI punten, daarna Elite rijders zonder UCI punten random.
• Indien de Junioren en Elite een samengevoegde klasse vormen:
   o 1e Moto indeling Junior/Elite klasse: De volgorde wordt gehanteerd: Internationale Elite, dan Internationale Junioren, beide op basis van UCI punten, daarna Elite          rijders zonder UCI punten random, daarna Junior rijders zonder UCI punten random.
• De startplaatsindeling van de manches is conform Bijlage 2 van het Wedstrijd Reglement BMX. De volgorde waarin de rijders hun positie kunnen kiezen tijdens diverse finales geschiedt aan de hand van de punten die in de vorige ronde(s) of finales zijn behaald.
• De wedstrijd zal uit meerdere blokken bestaan die verdeeld worden over de zaterdag en zondag. Ieder blok wordt in zijn geheel afgerond op 1 van deze dagen. Indeling en Moto indeling van de blokken zal n.a.v. de inschrijving worden bepaald. Dit zal gecommuniceerd worden op nkbmx.nl en via de mail.

• Deelname finale bij klassen met 8 rijders of minder.

8 deelnemers: 6 naar de finale
7 deelnemers: 5 naar de finale
6 deelnemers: 4 naar de finale
5 deelnemers: 4 naar de finale
4 deelnemers of minder: finale deelname gelijk aan manche deelname
Bij 1 deelnemer wordt geen wedstrijd verreden.

PRIJSUITREIKING

PRIJZEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP

• De Nationale Kampioen ontvangt voor deze prestatie een Rood-Wit-Blauwe trui.
• De eerste 3 renners van 13 jaar en ouder ontvangen een KNWU medaille.
• De eerste 8 renners in de categorieën tot en met 12 jaar ontvangen een beker.
• Alle geselecteerden rijders voor het Nationaal Kampioenschap ontvangen een aandenken, mits ze aan
het Nationaal Kampioenschap deelnemen.
De kosten van dit aandenken zijn voor de desbetreffende organisator.
• De kosten voor de truien, medailles zijn voor de KNWU.
• De kosten voor de bekers zijn voor de organisator.
• De organisatie van de prijsuitreiking is in handen van de aangewezen organisator en de KNWU.

FINALE EN PRIJSUITREIKING

ZONDAGMIDDAG

1. Girl 15/16 winnaar trui / 3 medailles
2. Boys 15 winnaar trui / 3 medailles
3. Boys 16 winnaar trui / 3 medailles
4. Women Junior • winnaar trui + bloemen / 3 medailles
5. Men Junior • winnaar trui + bloemen / 3 medailles
6. Women Elite • Winnaar trui + bloemen/3 medailles
7. Men Elite • Winnaar trui+ bloemen / 3 medailles
[De eerste 3 rijders van deze klassen worden na de finish tegengehouden en meteen na afloop van de Elite Men finale begint de prijsuitreiking van de Girls 15/16, Boys 15 en Boys 16 en aansluitend de Elite klassen]
8. Boys 7 • winnaar trui / 1-8 bekers
9. Boys 8 • winnaar trui / 1-8 bekers
10. Girls 7/8 • winnaar trui / 1-8 bekers
11. Boys 9 • winnaar trui / 1-8 bekers
12. Boys 10 • winnaar trui / 1-8 bekers
13. Girls 9-10 • winnaar trui / 1-8 bekers
14. Boys 11 • winnaar trui / 1-8 bekers
15. Boys 12 • winnaar trui / 1-8 bekers
16. Girls 11-12 • winnaar trui / 1-8 bekers
17. Boys 13 winnaar trui / 3 medailles
18. Boys 14 winnaar trui / 3 medailles
19. Girls 13-14 winnaar trui / 3 medailles
20. Amateur klasse 17-24 winnaar trui / 3 medailles
21. Sportklasse 25+ Winnaar trui / 3 medailles
22. Vrouwen 17+ winnaar trui / 3 medailles
23. Cruiser Women 13-16 winnaar trui / 3 medailles
24. Cruiser Women 17+ winnaar trui / 3 medailles
25. Cruisers 13–16 winnaar trui / 3 medailles
26. Cruisers 17-24 winnaar trui / 3 medailles
27. Cruisers 25-34 winnaar trui / 3 medailles
28. Cruisers 35-44 winnaar trui / 3 medailles
29. Cruisers 45+ winnaar trui / 3 medailles
Na afloop van de laatste finale wordt meteen begonnen met de prijsuitreiking in de
bovenstaande volgorde.

*Met uitzondering van de Women Junior/Elite en Men Junior/Elite, indien gecombineerd krijgen klassen die
gecombineerd worden, ook als combinatie 1 Nederlands Kampioen en dus ook één trui + bloemen,
medailles of bekers.

Pro Legends Cup

Deelnemers: Licentie Klasse Boys/Girls 5- 6 jaar + Sportklasse licentiehouders 17-24.
➢ Vooraf inschrijven via ‘Mijn KNWU’
➢ 5/6-jarigen: bij minder dan 11 inschrijvingen worden de Boys en Girls gecombineerd
➢ Voor alle categorieën geldt: bij minder dan 5 inschrijvingen, vervalt de categorie voor deze wedstrijd
➢ Finalisten: 1 t/m 8 beker