NKC Programma

Het tijdschema van de wedstrijddag ziet er als volgt uit:

*Alle tijden zijn streeftijden.

Parade

Voorafgaand aan de wedstrijd zal er om 10:40 een parade van alle deelnemende clubs plaatsvinden.

  • Deze parade zal over het 1 de en 4 de stuk van de baan lopen en eindigt bij de finishlijn.
  • Van alle deelnemende verenigingen mogen er twee leden meelopen in de parade.
  • De parade zal op alfabetische volgorde worden gelopen altijd beginnende met de winnaar van 2022 en
    altijd eindigend met de organiserende club.