Informatie Trainingen Haaksbergen

Nu bekend is dat DVO Haaksbergen het NK mag organiseren, is er volop aanvraag om de baan te huren voor trainingen. Door nog wat restricties van de overheid, informeren we jullie wat wel en niet mogelijk is. Totdat er andere informatie is gecommuniceerd, tellen de volgende regels.

De reguliere trainingen door de week (dinsdag, woensdag en Donderdag) zijn alleen voor leden en trainingsleden van DVO. Het is niet mogelijk om op dit moment om mee te trainen tijdens deze trainingen. De zondagmorgen (08.00u-12.30u) is tot en met 14 maart bezet, voor onze eigen wintertrainingen.

Restricties

 • Rijders onder de 18 jaar, mogen in groepen trainen met 1 of 2 trainers op de baan
 • Van rijders boven de 17 jaar, mogen max twee rijders mee trainen, tijdens deze training (begeleider trainer niet mee gerekend)
 • De trainingsgroep zorgt zelf voor een EHBO- of BHV-er die bij incidenten de taken waar kan nemen
 • Er mag per gezin max 1 ouder of begeleider mee naar deze training
 • De ouder en begeleider mag (i.v.m risicogroep valpartijen) op de locatie, aan de zijkant, langs het eerste baangedeelte aanwezig zijn
 • Deze ouder en begeleider dient zich aan de regels te houden van DVO en die hier benoemd zijn. Dit betekent dat deze meer dan 1.5 meter afstand van elkaar houden
 • Alle regels die hier staan en op de borden op de locatie dienen opgevolgd te worden
 • Er is maar 1 toilet beschikbaar en deze is alleen voor hoge nood en dient schoon achter gelaten te worden
 • Alle boetes die voortvloeien uit het niet houden aan deze regels, komen ten laste van de groep die de baan gehuurd heeft. Ook eventuele boetes die de vereniging krijgt tijdens dit trainingsblok, die voortvloeien uit het niet opvolgen van de regels van deze groep
 • De trainingsgroep zorgt voor een zichtbaar (met een geel of oranje hesje) persoon die het aanspreekpunt is, voor eventueel de club DVO of controleur van de gemeente. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het aanspreken van mensen op verkeerd gedrag en het niet opvolgen van regels

Deze restricties komen van Rijksoverheid, de gemeente Haaksbergen, veiligheidsregio Twente en de club DVO.

Bloktijden

Trainingen voor zaterdag en zondag zijn opgedeeld in bloktijden. Voor doordeweekse trainingen gelden andere tijden. Voor meer info hiervoor neem contact op met de vereniging DVO Haaksbergen.

 • Blok 1 08.30u-10.30u
 • Blok 2 10.30u-12.30u
 • Blok 3 12.30u-14.30u
 • Blok 4 14.30u-16.30u

DVO heeft de baan zo laten keuren dat de pro-sectie ook een echte pro-sectie is. Alle challenge klassen, rijden over het binnenste gedeelte van het tweede baangedeelte.

Kosten

De kosten zijn € 150.- voor 1 bloktijd. Deze dient vooraf betaald te worden op Rabobank rekening nr. NL97RABO.0324.2951.11 met datum van de trainingsdag, tijdstip en contactpersoon.

Eventueel is het krijgen van een rekening mogelijk. Dit graag bij aanvraag vermelden. De aanvraag voor huur van de baan kunt u sturen naar dvowedstrijden@gmail.com

Zodra er meer info is, wordt dit gecommuniceerd. Bij calamiteiten op de baan bel 112 of huisartsen post Twente 088 555 11 88

Mochten er nog vragen zijn kun je deze via de club stellen.