Inschrijving NK/EK/WK en transponder invoeren

Op het moment komen er meerdere vragen binnen, met betrekking tot de inschrijving van het NK, EK en WK en de kwalificatie hiervan. Hopelijk kunnen we met onderstaande informatie jullie wat meer duidelijkheid geven.

Kalender 2021

De laatste update van de kalender is tot heden nog actueel. Alle organisatoren zijn druk bezig met de voorbereiding van hun wedstrijd en in afwachting van de volgende persconferentie, zal hierna een definitief besluit gemaakt kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is, zullen de renners hierover geïnformeerd worden.

Kwalificatie

  • Nederlands Kampioenschap: Voor het Nederlands Kampioenschap hoef je je niet te kwalificeren. De eis waar je aan moet voldoen is dat je voor 1 mei een licentie en stuurbordnummer hebt aangevraagd. Let op, dit betreft een wedstrijdlicentie zoals ook beschreven staat in het reglement Nationaal Kampioenschap.
  • Europees Kampioenschap: Op dit moment is er nog geen informatie. Hierdoor is het nog niet met zekerheid te zeggen, welke wedstrijden gaan meetellen. Dit is afhankelijk van het inschrijftermijn van de UEC. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit gecommuniceerd worden. Zie hiervoor ook de kwalificatie eisen op de KNWU website: Klik hier
  • Wereld Kampioenschap: Zie hiervoor reglementen kwalificatie eisen op de KNWU website: Klik hier. Het is nog niet mogelijk om aanwijsplekken aan te vragen, dit kan pas wanneer kwalificatie renners bekend zijn.

Inschrijving

  • Nederlands Kampioenschap: De inschrijving voor het Nederlands Kampioenschap zal naar verwachting 1 juni open gaan. De sluiting van de inschrijving is op 10 juni. Na deze datum is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor deze wedstrijd.
  • Europees Kampioenschap: In afwachting van de UEC informatie zal de inschrijving daarna geopend worden. Er is nog geen informatie om de inschrijving te kunnen openen.
  • Wereld Kampioenschap: De inschrijving voor het WK opent op 1 juni. De sluiting hiervan is op 10 juli.

Transponders

Maandag 24-05-2021 heeft de ruildag van de transponders plaats gevonden. Het is van belang om je transponder nummer door te voeren in ‘mijnKNWU’ voor de eerste wedstrijd. Doe dit dus zo spoedig mogelijk! In het volgende document staat beschreven hoe je de transponder kan invoeren: Klik hier