NK 2021 in Haaksbergen

Vorig seizoen was een jaar om niet lang bij stil te staan. Vanwege de corona vond er op het NK voor een aantal rijders na, geen enkele wedstrijd plaats. Hopelijk biedt het nieuwe jaar meer perspectief en kunnen we in juli gewoon een NK organiseren. De BMX Club DVO Haaksbergen heeft zich hiervoor aangemeld.

De club bestaat 40 jaar en zou deze mijlpaal heel graag willen vieren met een Nederlands Kampioenschap op hun baan. Herman Dijk, Voorzitter: “Het NK moet een kampioenschap voor iedereen worden. Daar wil DVO zich sterk voor maken.” Er is dan ook door de organisatie en de KNWU besloten om het NK open te gooien en toegankelijk te maken voor iedereen. Dijk: “Wij zijn blij en vereerd dat wij in juli 2021 het ‘NK KNWU’ mogen organiseren. Het is een bijzonder jaar voor ons en het organiseren van een mooie, grote, nationale wedstrijd, zoals het NK, past dan ook prima in onze jubileum agenda. De club zal alle mogelijke moeite doen, om de wedstrijd door te laten gaan. Rekening houdende met eventuele restricties van de overheid uiteraard.”

Het NK is dit jaar een open wedstrijd vanwege de huidige corona situatie. De KNWU wil hierdoor iedereen de kans geven om wedstrijden te rijden!

Planning

Het NK zal in het eerste weekend van juli plaats vinden, mits er in de tussentijd niets verandert vanuit de overheid. Alle informatie wordt via deze pagina gecommuniceerd en zal gedeeld worden via de pagina van de vereniging en alle bijbehorende Social Media’s. Omdat er bij een groot evenement veel organisatie nodig is, vooral in deze tijd, vraagt de club om vrijwilligers die vaker hebben geholpen en de ervaring hebben. Men kan zich hiervoor (aan)melden via het e-mail adres dvowedstrijden@gmail.com. Geef bij de aanmelding even aan, of je beschikbaar bent en bij welke werkzaamheden je eventueel kunt helpen.

Training

Aanvragen voor trainingen op de baan kunnen tevens gemaild worden naar bovenstaand e-mail adres. De club zal dit dan verder met eenieder afstemmen.

Verdere Info

Info over het aanvragen van teamtenten, registratie en/of andere gerelateerde zaken omtrent het NK zullen te zijner tijd via deze pagina gedeeld worden.

Herman Dijk, Voorzitter DVO Haaksbergen

Als club hebben we de ruimte, kennis en ervaring om een leuke en grote wedstrijd te organiseren en we gaan er vooralsnog van uit dat we wederom een mooie wedstrijd kunnen beleven in juli. Wij hopen jullie dan ook in goede gezondheid, sportief en met een positief gezicht te kunnen verwelkomen.”