NK BMX 2021

Op 3 en 4 juli 2021 vindt het NK BMX 2021 in Haaksbergen plaats. Voor dit kampioenschap zijn ruim 700 rijders gekwalificeerd en ingeschreven.
Ongeveer 50 rijders hebben een afwijzing ontvangen op hun inschrijving vanwege te laat aanvragen licentie, stuurbord of het inschrijven voor een verkeerde klasse, hetgeen bij een aantal van hen tot onbegrip en onduidelijkheid heeft geleid.
Wij hebben de verzoeken om dispensatie afgewezen en lichten deze hieronder toe.

 

Communicatie
Een terugkomende klacht in de ontvangen reacties betreft (het gebrek aan) de communicatie rondom de voorwaarden.
De voorwaarden voor deelname aan NK/EK/WK zijn echter ook in 2021 niet anders gesteld dan in 2020, 2019 en 2018.

Bij herhaling is in communicatie rondom het NK BMX via de afdeling, de ledennieuwsbrief, via socials en de site verwezen naar de voorwaarden voor deelname. Ook op de wedstrijdkalender staan de deadlines duidelijk vermeld.
Vanwege corona en het feit dat mensen later hun licentie hebben aangevraagd, hebben we al in een vroeg stadium bekend gemaakt dat het NK voor iedereen toegankelijk zou zijn die zich had gekwalificeerd en tijdig haar/zijn Nationale Licentie & Stuurbordnummer aangevraagd had. Om die reden hebben we de data voor aanvraag van beiden nog enige tijd opgeschoven om iedereen voldoende tijd te geven hieraan te voldoen.

Hieronder een overzicht van de publicaties die via afdelingen, socials en op de site zijn gecommuniceerd:
KNWU-BMX-kwalificatie-eisen-NK-EK-WK-2021.pdf
https://www.nkbmx.nl/handig-om-te-weten/
https://www.nkbmx.nl/inschrijving-nk-ek-wk-en-transponder-invoeren/
https://www.nkbmx.nl/update-bmx-kalender-2021/
https://www.nkbmx.nl/nieuwe-update-knwu-bmx-kalender/
https://www.nkbmx.nl/bmx-kalender-2021/

Wij begrijpen de verwarring en teleurstelling wanneer men eerst een melding krijgt dat deelname is goedgekeurd en vervolgens een annulering ontvangt.
Vooraf hadden we wellicht nog beter moeten communiceren dat de bevestiging van inschrijving nog niet betekent dat men daadwerkelijk mag deelnemen. Immers, het systeem registreert op deelnemersaantallen en inschrijvingsdata, maar niet of men aan de voorwaarden voor deelname heeft voldaan. Overigens staat er in de voorwaarden voor deelname wel dat niet gekwalificeerde rijders van de KNWU na 11 juni een afwijzing ontvangen.

Tenslotte de kritiek dat het NK slechts 10 dagen open heeft gestaan. Dat is wellicht kort, maar is vooraf gecommuniceerd waardoor iedereen hierop had kunnen anticiperen, ook wanneer men die periode op vakantie was.

Voor de toekomst
Ondanks dat de KNWU in bovenstaande van mening is dat zij juridisch voldoende aan de haal- en brengplicht van informatie heeft voldaan, nemen wij de ontstane situatie zeker mee als signaal dat we hierin nog meer stappen kunnen maken. We gaan voor de toekomst de communicatielijnen en -momenten kritisch onder de loep nemen en waar mogelijk ervoor zorgdragen dat de essentiële informatie voor het uitoefenen van de sport nog beter bij onze leden terecht komt.